Kanne Unternehmen

Privacy Beleid

Gebruik van onze website is mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Zover op onze site persoonsgebonden gegevens (zoals namen, adres of emailadressen) worden gebruikt zullen op uw vrijwillige basis door ons verkregen worden. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt.

Wij wijzen u erop dat bij de datacommunicatie via het internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) er kans is op kwetsbaarheden in de beveiliging. De volledige bescherming van gegevens, zodat derden uw gegevens niet in handen krijgen, is niet mogelijk.

Het gebruik van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal in het kader van de waarnemingsplicht door derden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De website beheerder behoud het recht om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam e-mails.